#201 Shayron ka shayrana andaaz vo khud hi jaane….. "

Hum to the ek khuli kitaab jise samjhne me lge tumhe zamane……
Or fir khte ho-” Shayron ka shayrana andaaz vo khud hi jaane….. “

~ mayank