#218 Padhai ki maar se…

Roz ki tarah ghayal h hm kisi ke waar se….
Pyaar ki nhi padhai ki maar se….
~ mayank