3. ❤"Bhatak rha tha me ek musafir kitarah ❤❤ Tera vo manzil ki tarah mil janayaad h" ❤

click here to read full story: 3. ❤”Bhatak rha tha me ek musafir kitarah ❤❤ Tera vo manzil ki tarah mil janayaad h” ❤